Hlášení místního rozhlasu

17.03.2020 14:55

Hlášení místního rozhlasu,

Obecní úřad Horní Kamenice v návaznosti na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s koronavirem  informuje občany obce, že obecní úřad bude od 17.03.2020 do odvolání pro veřejnost uzavřen. Veškeré žádosti občané mohou směřovat na e-mail ouhornikamenice@tiscali.cz či písemně do schránky na OÚ. Případně v neodkladných záležitostech kontaktujte telefonicky starostu na tel. 607 930 730 či místostarostku 607 852 383. Pro platbu poplatků a stočného využijte platbu převodem na účet, kdy platební údaje jsou uveřejněny na stránkách obce v sekci aktuálně, článek ze dne 26.01.2020.

Obecní úřad Horní Kamenice dále informuje, že rozhodnutím starosty č. 1/2020 ze dne 14.03.2020 byl zřízen krizový štáb Obce Horní Kamenice.

Obecní úřad Horní Kamenice dále sděluje, že občané, kteří by měli zájem o donášku zboží z místní prodejny či léků, nechť kontaktují paní Janu Hůlovou, 720 152 685, která toto bude zajišťovat.

Obecní úřad Horní Kamenice doporučuje, aby občané obce omezili vzájemný osobní kontakt minimálně do odvolání nouzového stavu a při pohybu venku používali přes ústa a nos roušky či šály v souladu s doporučením MV ČR.

Obecní úřad Horní Kamenice informuje, že na požadavek na roušky pro občany dosud nebylo odpovězeno. Obecní úřad proto vyzývá občany, aby si roušky svépomocí vyrobili, když návod na výrobu je na stránkách obce Horní Kamenice https://hornikamenice.webnode.cz/ v sekci aktuality.

Obecní úřad Horní Kamenice již kontaktoval některé občanky, které přislíbily výrobu roušek pro ostatní občany. Obecní úřad Horní Kamenice žádá další občany a občanky obce, kteří by měli zájem podílet se na výrobě, aby neprodleně kontaktovali starostu na tel: 607 930 730, který by jim dovezl materiál na výrobu. Distribuce roušek by byla vhozením roušek do schránek, tak, aby se omezil osobní kontakt. Před použitím je nutno roušky vyprat v pračce. O dalším vývoji bude Obecní úřad Horní Kamenice informovat.

Vím, že se jedná o složitou a vážnou situaci, a proto prosím občany, aby k věci přistupovali velmi odpovědně a omezili do odvolání vzájemné styky a používali roušky či šály a dbali zejména pokynů ministerstva zdravotnictví na stránkách https://www.mzcr.cz/.