Hlášení místního rozhlasu

18.03.2020 21:00

 V Horní Kamenici dne 18. 03. 2020

Vážení spoluobčané,

obracím se na Vás v tento pozdní čas, neboť mám pro Vás v současné záplavě ne příliš pozitivních zpráv, jednu troufnu si pozitivní.

Obec Horní Kamenice vědoma si skutečnosti, že v současné době se v rámci České republiky nenachází dostatek roušek pro občany, přistoupila ke kroku, který není v kontextu současné situace obvyklý, ani to není povinností obce. Konkrétně Obec Horní Kamenice nakoupila látku, nitě a další potřeby proto, aby mohly být ušity roušky pro občany obce.

Tento sisyfovský úkol se nám podařilo splnit, a to za jeden den, byť za cenu mnoha osobních obětí.

V současně době probíhá distribuce roušek do Vašich poštovních schránek, prosím Vás, abyste během následujících dvou hodin nevyzvedávali roušky tak, aby byl kontakt mezi osobami, které roznášejí roušky a Vámi minimální.

Velký dík proto patří dobrovolníkům, kteří se na ušití roušek podíleli. Konkrétně děkuji paní Janě Teynorové, Janě Kindlové, Janě Hůlové, Radce Maříkové, Aleně Herianové, Taťáně Bakovské, Romaně Šeterlová Janě Holubové, a všem jejich pomocníkům. Dále děkuji všem dobrovolníkům, kteří se nyní podílejí na distribuci roušek.

Pokud Vám bylo dodáno méně roušek, než je osob bydlících ve Vašem domě, pak mě prosím kontaktujte na mailu: ouhornikamenice@tiscali.cz, roušky Vám dodáme další. Pokud „obecní“ roušku nevyužijete, pak ji prosím vraťte vhozením do schránky na obecním úřadě.

Důrazně upozorňuji, „obecní“ roušku je nutno před použitím vyprat při vysokých teplotách (nad 60°C). Pro použití roušky dodržujte pokyny, které jsou přiloženy k balíku s rouškami a to v dokumentu „Kdy a jak používat roušku“.

Dále upozorňuji, že Vláda ČR dnes schválila, že od dnešní půlnoci, 19. 03. 2020, platí povinnost nosit na veřejnosti ochranné prostředky dýchacích cest, proto prosím roušku používejte. Součástí tohoto balíku s rouškami jsou i pokyny, „Jak si správně mýt ruce“ a  „Jak nákaze COVID-19 předcházet“ . Prosím, pečlivě si tyto dokumenty prostudujte a těmito se i řiďte.

Aktuální informace jsou i na stránkách Obce Horní Kamenice, tj. https://hornikamenice.webnode.cz/.

Pevně věřím, že společnými silami dokážeme překonat současnou hrozbu naší společnosti.

Je proto důležité, abychom základní hygienická a další pravidla proti koronaviru všichni striktně dodržovali. Jedině tak můžeme zabránit dalšímu šíření této nemoci ve společnosti a pomoci tak našemu zdravotnictví i státu.

Obec Horní Kamenice je tu i v těchto složitých časech pro Vás.

 

S pozdravem

Obec Horní Kamenice

Martin Holub, starosta

 

Přiložené informace k rouškám:
Dopis.pdf 

Kdy a jak používat roušku.pdf

jak-nakaze-predchazet.pdf

jak-si-spravne-myt-ruce.pdf