Informace - volby

01.09.2012 15:18

Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

volby2.pdf (134,8 kB)