Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017.

22.11.2019 08:13

OZV 2_2019_mistni_poplatek_odpady_2020.pdf (611314)