Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Kamenic

22.11.2019 08:15

OZV3_2019_system_sberu_jedlé_odpady.pdf (513404)