Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 - o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

24.02.2019 11:21

OZV 2_2017 o stanovení systému shromažďování sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.pdf (1010493)