Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

24.02.2019 11:22

OZV 3_2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf (1570686)