Oznámení o zahájení geodetických prací v k.ú. Horní Kamenice u Staňkova

15.05.2019 07:41

Od 16.05.2019 budou zahájeny vytyčovací a geodetické práce na akci zpřesňování kabelových tras NN pro ČEZ Distribuce a.s. v lokalitě k.ú. Horní Kamenice u Stańkova. Práce zahrnují vyznačení požadovaných tras kabelů NN na terénu ekologickou signalizační barvou, která by měla vydržet na podložce cca 2 měsíce a následné geodetické zaměření. Práce budou ukončeny nejpozději do 31.05.2019 nebo dle klimatických podmínek. V příloze jsou vyznačeny červenou linií kabelové trasy pro vytyčení.

 

Bližší informace jsou občanům k dispozici na +420 724 314 433 či mailu ludek.valek@tkpgeo.czHorni_Kamenice_1600052_prehledka.pdf (2708085)