Poplatky za popelnice, psa, stočné

26.01.2020 13:49

Poplatky za popelnice, psa

 

Poplatek za popelnice 500,-Kč/rok/osoba s trvalým pobytem v obci

Poplatek za popelnice 650,-Kč/rok/chalupáři

 

Poplatek za psa 70,-Kč/rok/jeden pes

Poplatek za každého dalšího psa na stejném popisném čísle 100,-Kč/rok

Tyto poplatky je možné uhradit:

  • převodem na účet obce 27328321/0100VS číslo popisné a do popisu zadat jméno
  • v hotovosti na obecním úřadě každou středu od 17.00-18.00 hod.

 

Poplatek za stočné

-    převodem na účet obce 107-3700830287/0100VS číslo přípojky dle smlouvy a do   

     popisu zadat jméno

-  v hotovosti na obecním úřadě každou středu od 17.00-18.00 hod. 

faktury za stočné za rok 2019 budou doručeny občanům koncem ledna 2020