Poplatky za popelnice, psa a stočné 2019

22.02.2019 17:31

Poplatky za popelnice, psa

 

Poplatek za popelnice 450,-Kč/rok/osoba s trvalým pobytem v obci

Poplatek za popelnice 600,-Kč/rok/chalupáři

 

Poplatek za psa 70,-Kč/rok/jeden pes

Poplatek za každého dalšího psa na stejném popisném čísle 100,-Kč/rok

Tyto poplatky je možné uhradit:

  • převodem na účet obce 27328321/0100, VS číslo popisné a do popisu zadat jméno
  • v hotovosti na obecním úřadě každou středu od 17.00-18.00 hod. od 6.3.2019

 

Poplatek za stočné

-    převodem na účet obce 107-3700830287/0100, VS číslo přípojky dle smlouvy a do   

     popisu zadat jméno

    -    v hotovosti na obecním úřadě každou středu od 17.00-18.00 hod. od 6.3.2019