Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

30.04.2020 12:03

HorniKamenice_Kalkulace_2019_stocne.pdf (775040)