Splašková kanalizace

25.09.2011 10:09

V pondělí 26.9. započne firma Stavmonta s.r.o. v naší obci s výkopovými pracemi.

Technické informace k akci na tel. 606 651 892 p. Vítovec - stavbyvedoucí