Stávková pohotovost starostů

04.06.2020 14:42

Vážení spoluobčané,

na zastupitelstvu obce 22. 05. 2020 jsme řešili otázku financování projektů, které měla obec v plánu, a to vzhledem k dopadům pandemie COVID-19 na rozpočet obce., neboť je zjevné, že dojde k poklesu daňových výnosů a tedy i peněz, které z takových daní plynou do rozpočtu obce. Bohužel návrhy Vlády ČR vedou k tomu, že poměrně významná část daňových výnosů do rozpočtu obce v letošním roce nedoputuje, což se podstatným způsobem projeví na plánovaných investicích obce, ale troufám si říci i na drobných investicích, oprávách či údržbě majetku obce. 

 

Zastupitelstvo proto přijalo usnesení, kdy jako prioritní investice jsou stanoveny územní plán, nový most "Na Peltě" a přípravy na vybudování vodovodu. Ostatní plánované investice, tj. rekonstrukce OÚ, nová bytová zóna v bývalém "JZD", výměna střechy na pohostinství a prodejně, atd. nebudou realizovány, pokud se na ně nesežene dotace min. 70 % z celkových nákladů.

 

Prismatem shora uvedeného jsem se jako starosta připojil ke stávce starostů, neboť mám za to, že obce, jakožto řádní hospodáři, vždy uměly lépe hospodařit s veřejnými prostředky než ostatní, a proto nesouhlasím s dalšími opatřeními, které vedou či povedou k dalšímu ponížení prostředků do rozpočtu obce. Bohužel Vláda ČR pouze proklamuje, že obcím budou vypláceny jakési dotace, zatím nic hmatatelného není, a proto se obec bude muset již nyní uskromnit a hospodařit s tím, co má. Hlavní je, aby se obec nezadlužila.

 

Děkuji za pochopení.

 

S úctou a s pozdravem Mgr. Ing. Martin Holub, starosta

Stavkova_pohotovost_starostu_prohlaseni_HorníKamenice.pdf (189605)