Úplná Uzavírka Staňkov - silnice III/1851 Staňkov ul. Výtuňská

17.08.2020 12:31

Vážení spoluobčané,

 

ve dnech 24. 08. 2020 - 20.12. 2020 proběhne úplná uzavírka silnice III. třídy č. 1851 ve Staňkově v ulici Výtuňská, tj. ulice od křižovatky se silnicí z Krchleb, přes přejezd, okolo hřbitova, až na konec Staňkova, tj. ke značce směrem na Horní Kamenici.

Práce proběhnou ve dvou etapách:

etapa 2 - od železničního přejezdu na konec obce, od 24.8.2020 do 10.11.2020, 

etapa 1 – od cca 20 m od křižovatky se silnicí III. tř. č. 18323 (ulice Rašínova), k železničnímu přejezdu, od 11.11.2020 do 20.12.2020.

 

Objízdné trasy:

pro automobily do 8 t: ve Staňkově po silnici II. tř. č. 185 (ulice Nádražní a 28. října) a po veřejně přístupné účelové komunikaci (ulici Plzeňská) na silnici I. tř. č. 26, dále přes obec Ohučov do města Holýšov, dále po silnici III. tř. č. 1852 přes obec Dolní Kamenice do obce Horní Kamenice a po silnici III. tř. č. 1851 zpět do Staňkova.

pro automobily nad 8 t: vzhledem k omezené zatížitelnosti mostu ev. č. 185-001 veStaňkově: ze Staňkova po silnici III. tř. č. 1851 do obce Horní Kamenice, dále po silnici III. tř. č. 1852 přes obec Dolní Kamenice do města Holýšov, dále po silnici I. tř. č. 26 do města Stod, dále po silnici II. tř. č. 230 přes obce Mantov, Losina, Černotín do obce Přestavlky, dále přes obec Dnešice na silnici I. tř. č. 27 do města Přeštice, dále po silnici II. tř. č. 183 přes obce Skočice, Horušany, Merklín a Buková na silnici III. tř . č. 18323 a dále přes obec Krchleby zpět do Staňkova.

 

Situace v Horní Kamenici:

 
V Horní Kamenici bude využita  točna autobusů na části pozemku parc. č. 755/1 v k.ú. Horní Kamenice u Staňkova, která byla vybudována při opravě silnice.
 
Obec Horní Kamenice vyrozuměla a žádá obyvatelé přilehlých domů nemožnosti parkování na točně. Točna musí být po dobu uzavírky bez zaparkovaných aut, to platí nejen pro obyvatele přilehlých domů, ale i pro ostatní občany obce či návštěvníky obce.
 
Jednotlivé linky budou vedeny dle následujícího dopravního opatření:
 
Linka 400631:
Spoj 6 bude na svém odjezdu uspíšen tak, aby byl odjezd ze zastávky Staňkov,, nám. ve shodné časové poloze jako při běžném režimu. Trasa: Holýšov – Horní Kamenice – Holýšov,Dolní Kamenice – Holýšov,Výhledy – Holýšov,,u Obuvi – Ohůčov – Staňkov,,nám. a dále ve své stávající trase. Zastávky Holýšov,Dolní Kamenice a Holýšov,Výhledy budou obsluhovány v obou směrech (jak ve směru do Horní Kamenice, tak ve směru z Horní Kamenice). Zastávka Staňkov,,Pomník padlých bude zrušena a nahrazena zastávkou Staňkov,,nám. 
Spoj 10 bude na svém odjezdu uspíšen tak, aby byl odjezd ze zastávky Staňkov,,nám. ve shodné časové poloze jako při běžném režimu. Trasa: Holýšov – Horní Kamenice – Holýšov,Dolní Kamenice – Holýšov,Výhledy – Holýšov,,u Obuvi - Holýšov,,žel.st. (příjezd nejpozději 5:47) – Ohůčov – Staňkov a dále ve své stávající trase. Zastávky Holýšov,Dolní Kamenice a Holýšov,Výhledy budou obsluhovány v obou směrech (jak ve směru do Horní Kamenice, tak ve směru z Horní Kamenice). Zastávka Staňkov,,Pomník padlých bude zrušena a nahrazena zastávkou Staňkov,,nám.
Spoj 10 nahrazuje v trase Horní Kamenice – Holýšov spoj 400842/3.
 
Linka 400822:
Spoje 19 a 21 budou na svém odjezdu uspíšeny tak, aby byl odjezd ze zastávky Staňkov,,nám. ve shodné časové poloze jako při běžném režimu. Trasa: Holýšov – Horní Kamenice – Holýšov,Dolní Kamenice – Holýšov,Výhledy – Holýšov,,u Obuvi – Holýšov,,žel.st. (odjezd 9:52/11:52) – Holýšov,,u Obuvi – Ohůčov – Staňkov,,Pomník padlých (odjezd 10:00/12:00) a dále ve své stávající trase. Zastávky Holýšov,Dolní Kamenice a Holýšov,Výhledy budou obsluhovány v obou směrech (jak ve směru do Horní Kamenice, tak ve směru z Horní Kamenice).
Spoj 41 pojede z Holýšova přímo do Staňkova přes Ohůčov; vynechá zastávky Holýšov,Výhledy; Holýšov,Dolní Kamenice; Horní Kamenice Spoj 14 bude na svém odjezdu uspíšen tak, aby byl jeho příjezd do zastávky Holýšov,,žel.st. ve shodné časové poloze jako při běžném jízdním řádu. Trasa: ze Staňkova přes Ohůčov do zastávky Holýšov,,u Obuvi; následně přes zastávky Holýšov,Výhledy; Holýšov,Dolní Kamenice do Horní Kamenice, kde se otočí, a přes Dolní Kamenici dojede do Holýšova.
 
 Linka 400843:
 Spoj 4 bude zrušen a nahrazen spojem 400842/14 
Spoje 1 a 2 budou na svém odjezdu opožděny o cca 5-10 minut v závislosti na prodloužení jízdní doby spoje 400842/5.
 
Linka 400842:
Spoj 14 pojede v následující trase: Holýšov,,Nový Dvůr (13:32) – Holýšov,,škola (13:39) – Holýšov,Výhledy (13:41) – Holýšov,Dolní Kamenice (13:45) – Horní Kamenice (13:47) – Holýšov,Dolní Kamenice (13:49) – Holýšov,Výhledy (13:53) – Staňkov,,Pomník padlých (14:00) a dále ve své stávající trase.
 Spoj 3 pojede ze zastávky Staňkov,,žel.st. přímo přes Ohůčov do zastávky Holýšov,,u Obuvi. Zastávky Horní Kamenice; Holýšov,Dolní Kamenice a Holýšov,Výhledy nebudou tímto spojem obslouženy; obsluhu zajistí spoj 400631/10 
Spoj 5 pojede v následující objízdné trase: Staňkov,,žel.st. (odjezd 6:58) – Ohůčov – Holýšov,,škola – Holýšov,Výhledy – Holýšov,Dolní Kamenice – Horní Kamenice – Holýšov,Dolní Kamenice – Holýšov,Výhledy – Holýšov,,škola (příjezd cca 7:22) 
Spoj 17 pojede ze zastávky Staňkov,,žel.st. přímo přes Ohůčov do zastávky Holýšov,,u Obuvi, následně Holýšov,,žel.st., kde bude ukončen. Vynechá zastávky Horní Kamenice, Holýšov,Dolní Kamenice, Holýšov,Výhledy (nahrazeno spojem 16)
Spoj 16: odjezd 15:02, trasa: Holýšov,,žel.st. (15:02) – Holýšov,,u Obuvi – Holýšov,Výhledy (15:04) – Holýšov,Dolní Kamenice (15:07) – Horní Kamenice (15:09) – Holýšov,Dolní Kamenice (15:11) – Holýšov,Výhledy (15:15) – Staňkov,,Pomník padlých (cca 15:23) a dále ve své stávající trase. 
 
 
Děkuji za spolupráci.
 
Obec Horní Kamenice
Martin Holub, starosta
 

 

 

 

 

od 24.8.2020 do 10.11.2020, etapa 1 – od cca 20 m od
křižovatky se silnicí III. tř. č. 18323 (ulice Rašínova), k železničnímu přejezdu, od 11.11.2020 do
20.12.2020, za účelem provádění stavebních prací v rámci stavby: „III/1851 STAŇKOV –
VÝTUŇSKÁ v městě Staňkov“.