Výzva - vlhčené ubrousky, hadry, roušky atd. v kanalizaci.

07.04.2020 08:21

Vážení spoluobčané,

 

dovolte mi, abych se na Vás obrátit v této těžké době, kdy se celá ČR nachází stále v nouzovém stavu. K tomuto mě ovšem přivedly zjištění učiněná při údržbových činnostech na ČOV Horní Kamenice v sobotu 04. 04. 2020. Konkrétně bylo zaznamenáno ucpávání čerpadel a přívodního potrubí do ČOV Horní Kamenice z důvodu splachování zejména vlhčených ubrousků, hadrů, prezervativů, vložek a nově i roušek do kanalizace, což jsou věci, které nemají být vůbec splachovány. Dokonce jsem v předchozím roce byl přítomen údržbě čerpadla na ČOV Horní Kamenice, kdy na něm bylo namotáno torzo slepice, což je naprosto nepochopitelné.

 

S ohledem na shora uvedené Vás, spoluobčany, důrazně vyzývám, aby byly roušky likvidovány v souladu s doporučeními uvedenými na stránkách obce, a to z pandemie COVID-19. 

 

Dále Vás, spoluobčany, vyzývám, aby jste vlhčené ubrousky, hadry, prezervativy, vložky atd. nesplachovali do kanalizace, ale vkládali do popelnic na komunální odpad či do příslušné nádoby ve sběrném místě.

 

Buďme, prosím, všichni rozumní a dodržujme shora uvedenou výzvu. Pokud ne, pak budou i nadále způsobovány takovýmto nezodpovědným přístupem škody na ČOV Horní Kamenice, porostou náklady na provozování ČOV Horní Kamenice, což povede k jedinému, a to k růstu výše stočné. Růst stočného si nepřeje nikdo z nás, ale bude nevyhnutelný, pokud bude ve shora popsané praxi pokračováno.

 

Děkuji.

 

Obec Horní Kamenice

Mgr. Ing. Martin Holub, starosta