Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Holýšov

15.02.2020 14:12
2020_02_15_OZV1_2020_MSHolysov.pdf (336768)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Kamenic

22.11.2019 08:15
OZV3_2019_system_sberu_jedlé_odpady.pdf (513404)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017.

22.11.2019 08:13
OZV 2_2019_mistni_poplatek_odpady_2020.pdf (611314)

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 - o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

24.02.2019 11:25
OZV 1_2019 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.pdf (1166209)

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017

24.02.2019 11:24
OZV 4_2017 kterou se mění OZV 3_2017.pdf (591810)

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

24.02.2019 11:22
OZV 3_2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf (1570686)

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 - o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

24.02.2019 11:21
OZV 2_2017 o stanovení systému shromažďování sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.pdf (1010493)

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 - o nočním klidu

24.02.2019 11:20
OZV 1_2017 o nočním klidu.pdf (474592)