Zastupitelstvo

Monika Poslední

místostarostka

Ing. Jakub Kreysa

zastupitel, předseda finančního výboru

Jana Hůlová

zastupitelka, správa obecní prodejna

Jiří Petráš

zastupitel, předseda kontrolního výboru

Jan Česal

zastupitel, správa ČOV a kanalizace  

Tomáš Pavlík

zastupitel, správa obecních lesů