Horní Kamenice   

 

Vesnice Horní Kamenice leží na území okresu Domažlice a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Stod. Obec Horní Kamenice se rozkládá asi dvacet kilometrů severovýchodně od Domažlic a jedenáct kilometrů jihozápadně od města Stod. Obec je součástí historického Chodska. Počet trvale žijících osob této menší vesnice se pohybuje kolem čísla 220 obyvatel.

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci. Nejbližší místo se železniční stanicí je Dolní Kamenici.

Vesnice Horní Kamenice leží v průměrné výšce 377 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1115. Celková katastrání plocha obce je 385 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicettři procent. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. V katastru obce jsou ovocné sady.